Ingebouwde toetsing

De vorderingen worden in Rekenblobs gevolgd door een ingebouwde voortgangstoets die automatisch na iedere 10 oefensessies wordt afgenomen. De toets begint met makkelijke opgaven en de moeilijkheidsgraad wordt gaandeweg verhoogd. Bij te veel fouten wordt de toets automatisch afgebroken. In de toets worden maximaal 50 sommen aangeboden en de rekenprestatie wordt beoordeeld aan de hand van zowel de kwaliteit als de snelheid van de gegeven antwoorden. De toets is zo opgezet dat kinderen wel op snelheid worden kunnen worden beoordeeld maar dat zij tijdens het maken van de toets niet onder druk komen te staan.

Uit deze gegevens berekent het programma de behaalde score die direct aan het kind wordt getoond en natuurlijk ook in het LOVS is te bekijken.