De toekomst van Rekenblobs

De afgelopen jaren zijn steeds meer scholen gebruik gaan maken van Rekenblobs. Dit betekent tevens dat er steeds meer vraag naar support komt en dat de webserver waar Rekenblobs op draait, regelmatig moest worden uitgebreid. Tot nu toe is het gelukt om ondanks deze toenemende investeringen Rekenblobs gratis beschikbaar te houden maar helaas moet gaat hier nu een einde aan komen: Door de invoer van de aangescherpte privacy wetgeving worden uitgevers van educatieve software verplicht gesteld allerlei extra maatregelen en dit is in de huidige (gratis) vorm niet meer op te brengen.

De webversie wordt app-versie

Gelukkig is er een alternatief beschikbaar: de Rekenblobs apps blijven in de app-stores beschikbaar (betaald, eenmalig een klein bedrag) zodat in ieder geval via deze weg Rekenblobs gebruikt kan blijven.

Wat is het tijdpad?

De beëindiging van de webversie is gefaseerd doorgevoerd en vanaf 1 maart 2018 is de webversie van Rekenblobs niet meer beschikbaar.

En de toekomst van de webversie?

Het verdwijnen van de webversie van Rekenblobs is waarschijnlijk slechts van tijdelijke aard. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om Rekenblobs op termijn voort te zetten in de vorm van een betaalde versie van het programma. Deze nieuwe versie zal (mocht deze inderdaad verschijnen) in ieder geval enorm worden uitgebereid zodat een veel bredere dekking kan worden geboden van de rekenstof. Ook zullen verschillende aanpassingen gedaan kunnen worden naar aanleiding van feedback die de afgelopen tijd is ontvangen van gebruikers. (Hartelijk dank!).