De aangeboden rekenstof binnen Rekenblobs

Rekenblobs is een adaptief oefenprogramma waarbij essentiële rekensommen worden geautomatiseerd door het spelen van leuke rekenspelletjes. Het programma richt zich op de automatisering van het optellen en aftrekken tot 20 en de keer- en deeltafels tot 10. Deze rekensommen vormen de fundamenten voor alle voortgezette rekenopgaven en het is dus uitermate belangrijk deze sommen feilloos en vlot te beheersen.

Het programma wordt in de meeste gevallen ingezet in groep 3 t/m 6 (optellen/aftrekken/tafels) maar kan natuurlijk ook in groep 7 en 8 worden gebruikt (herhaling en oefenen van de deeltafels).meer screenshots

Rekenen automatiseren met spelletjes

Door de diverse rekenspelletjes die in het programma Rekenblobs zijn opgenomen wordt het automatiseren pas echt leuk om te doen! Ieder rekendomein (plus/min, keer- en deelsommen) heeft een aantal unieke spelletjes zodat er altijd voldoende afwisseling blijft. Het gaat bovendien om echte spelletjes, dus méér dan alleen een mooi achtergrondplaatje met sommen! In ieder rekenspel zit altijd een spelelement waarbij het kind zelf iets moet gooien, vangen of doen.

Rekenblobs heeft een ingebouwd motiverend spaarsysteem waarmee het kind door te oefenen een eigen blobsverzameling kan opbouwen. Door te rekenen verzamelt het kind munten waarmee het nieuwe blobs voor de eigen verzameling kan kopen en deze blobs zijn bovendien in te zetten in het aanvullende beloningsspel. Hoe meer er dus is geoefend, des te meer er dus kan in dit beloningsspel!


Ook voor zwakke rekenaars!

Rekenblobs is JUIST geschikt voor zwakkere rekenaars. Omdat het programma adaptief is, zal het niveau van de sommen automatisch worden aangepast en wordt het rekenen nooit te moeilijk. Verder biedt het programma automatisch hulp als dat nodig is en kan het kind bovendien ook zelf om het antwoord vragen. Het gehele programma is zo opgezet dat het rekenen altijd vlot en gemakkelijk verloopt. Dit leidt ook bij zwakke rekenaars tot de juist zo nodige succeservaring!

Rekenblobs stimuleert verder de motivatie van kinderen door het ingebouwde spaarsysteem en de verschillende beloningsspelletjes. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de inzet van kinderen wordt beloond. (Dus niet de rekenprestatie zelf!) Het maakt dus niet uit of je al goed kunt rekenen of dat je veel moeite hebt met automatiseren; als je hard oefent dan wordt je beloond. Een van de centrale uitgangspunten van Rekenblobs is namelijk dat ieder kind door oefenen vooruit gaat (waarbij het tempo kan verschillen). Binnen Rekenblobs is er alles aan gedaan om de voorwaarden om te automatiseren zo gunstig mogelijk te maken.


Leerlingen met dyscalculie

Rekenblobs is ontwikkeld door RT Amersfoort, een in rekenen gespecialiseerde praktijk waar o.a. behandelingen worden gegeven aan leerlingen met dyscalculie uit het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs. Kinderen met dyscalculie hebben eigenlijk zonder uitzondering te maken met forse automatiseringsproblemen bij het rekenen. Uit ervaring is gebleken dat het overgrote deel van deze groep zeer veel baat heeft bij het programma Rekenblobs. Binnen de RT praktijk wordt Rekenblobs gecombineerd met rekeninstructies die precies voor het kind op maat zijn en door de opzet van het programma kan er aandacht aan het automatiseren worden besteed zonder dat dit te veel tijd gaat kosten. (Het kind kan namelijk prima ook thuis oefenen).


Het belang van een goede basisautomatisering

Bij veel kinderen met leerproblemen op het gebied van het rekenen is deze rekenstof lang niet geautomatiseerd en dit leidt onherroepelijk tot problemen in de verwerking van complexere rekenopgaven zoals het rekenen met getallen boven de 100 of bij de verwerking van sommen in verhaalvorm.

Juist zwakke rekenaars hebben bij de verwerking van complexere rekenopgaven al hun aandacht nodig voor het aanleren van de voortgezette rekenprocedures. In de praktijk is echter juist deze groep relatief veel tijd en aandacht kwijt aan de verwerking van het basale rekenwerk dat onderdeel uitmaakt van de grotere opgaven. Hierdoor wordt het nog moeilijker om de grotere opgave op te lossen en het zal niet verrassend zijn dat veel kinderen dan ook afhaken.