Vorderingen volgen in het LOVS

Als leerkracht is het belangrijk dat goed in de gaten kan worden gehouden hoe het leerproces verloopt. Rekenblobs heeft een ingebouwd Leerling Onderwijs Volg Systeem (LOVS) dat door de leerkracht op ieder willekeurig moment kan worden geraadpleegd. In het LOVS kan in één oogopslag aan de hand van de kleurcodes de vorderingen van de gehele klas worden overzien. Ook kunnen natuurlijk per leerling details worden ingezien over de vorderingen binnen de verschillende rekendomeinen zodat altijd de laatste gegevens voor handen zijn. Naast gegevens over de vorderingen is ook informatie beschikbaar over de oefenfrequentie (dus de inzet) van het kind en kan worden gekeken welke rekenspelletjes zijn gespeeld.


Ingebouwde toetsing

De vorderingen worden in Rekenblobs gevolgd door een ingebouwde voortgangstoets die automatisch na iedere 10 oefensessies wordt afgenomen. De toets begint met makkelijke opgaven en de moeilijkheidsgraad wordt gaandeweg verhoogd. Bij te veel fouten wordt de toets automatisch afgebroken. In de toets worden maximaal 50 sommen aangeboden en de rekenprestatie wordt beoordeeld aan de hand van zowel de kwaliteit als de snelheid van de gegeven antwoorden. De toets is zo opgezet dat kinderen wel op snelheid worden kunnen worden beoordeeld maar dat zij tijdens het maken van de toets niet onder druk komen te staan.

Uit deze gegevens berekent het programma de behaalde score die direct aan het kind wordt getoond en natuurlijk ook in het LOVS is te bekijken.