De toekomst van Rekenblobs

De afgelopen jaren zijn steeds meer scholen gebruik gaan maken van Rekenblobs. Dit betekent tevens dat er steeds meer vraag naar support komt en dat de webserver waar Rekenblobs op draait, regelmatig moest worden uitgebreid. Tot nu toe is het gelukt om ondanks deze toenemende investeringen Rekenblobs gratis beschikbaar te houden maar helaas moet gaat hier nu een einde aan komen: Door de invoer van de aangescherpte privacy wetgeving worden uitgevers van educatieve software verplicht gesteld allerlei extra maatregelen en dit is in de huidige (gratis) vorm niet meer op te brengen.

De webversie wordt app-versie

Op korte termijn (in januari 2018) gaat de gratis webversie verdwijnen. Gelukkig is er een alternatief beschikbaar: de Rekenblobs apps blijven in de app-stores beschikbaar (betaald, eenmalig een klein bedrag) zodat in ieder geval via deze weg Rekenblobs gebruikt kan blijven.

Wat is het tijdpad?

De beëindiging van de webversie zal gefaseerd worden doorgevoerd zodat huidige gebruikers van Rekenblobs voldoende tijd hebben om over te stappen naar de Rekenblobs app. Het tijdpad ziet er als volgt uit:

 • 1 december 2017 – Het aanvragen van nieuwe webaccounts is niet meer mogelijk. Huidige webgebruikers houden toegang tot het systeem.
 • eerste helft van januari 2018 – De webversie van van Rekenblobs wordt afgesloten en is niet langer meer beschikbaar. Vanuit de app kunnen nog wel de leerling-gegevens worden opgehaald en in de app worden opgeslagen. Zie hieronder voor instructies.
 • 1 maart 2018 – De Rekenblobs server wordt geheel afgesloten en vanaf dit moment kunnen uitsluitend nog gegevens lokaal op de tablet worden opgeslagen en uitgelezen.

Nieuwe functies in de app

In verband met de aanpassing zijn enkele nieuwe functies aan de apps van Rekenblobs toegevoegd. Allereerst is de mogelijkheid ingebouwd om de huidige gegevens van een leerling permanent naar de app over te zetten zodat de voortgang niet verloren gaan. Ook wordt het binnenkort mogelijk om een selectie van de tafels in te stellen. Hierdoor blijft de app voor leerkrachten en Remedial Teachers zeer bruikbaar in de begeleiding van het kind. (Let wel op: er kan per device/telefoon/tablet van maximaal van één kind de gegevens worden opgeslagen!) Ook wordt een extra functionaliteit aan de app toegevoegd waardoor het mogelijk wordt een selectie te maken van de tafels/deeltafels/type plus- of minsommen die worden aangeboden.

Zo kun je leerling-gegevens opslaan op de tablet:

 • Schaf de Rekenblobs apps aan in de appstore of de playstore
 • Vanuit het hoofdmenu: klik op het tandwieltje rechtsonder inhet scherm:

 • Klik in het instellingenscherm dat nu verschijnt de optie ‘koppelen aan schoolaccount’

 • Klik ‘verder’ en vul op het volgende scherm de gebruikersnaam (=het loginnummer) en het wachtwoord (=meestal de naam van de leerling) in. Klik opslaan.
 • Er verschijnt een venster met de vraag of de gegevens van de webaccount lokaal moeten worden opgeslagen:

   • Klik op ‘lokaal opslaan’ als u hier voor kiest. (LET OP: bestaande leerling-gegevens die lokaal zijn opgeslagen zullen dan gewist worden!)

 

Zo kun je een selectie van de somtypen die worden aangeboden:

 • Vanuit het hoofdmenu: klik op de knop ‘selecteer somtype’ rechtsonder in het scherm:

 • kies de somtypen/tafels/deeltafels die aangeboden mogen worden in de app. Als er meerdere somtypen zijn geselecteerd, dan bepaalt de app via het adaptieve algoritme de sommen die worden aangeboden aan het kind.

 

 

En de toekomst van de webversie?

Het verdwijnen van de webversie van Rekenblobs is waarschijnlijk slechts van tijdelijke aard. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om Rekenblobs op termijn voort te zetten in de vorm van een betaalde versie van het programma. Deze nieuwe versie zal (mocht deze inderdaad verschijnen) in ieder geval enorm worden uitgebereid zodat een veel bredere dekking kan worden geboden van de rekenstof. Ook zullen verschillende aanpassingen gedaan kunnen worden naar aanleiding van feedback die de afgelopen tijd is ontvangen van gebruikers. (Hartelijk dank!).